Imideri! Ntiwavuga ku mideli utavuze kujyanisha amabara. Iyi niyo ngingo ya mbere umuntu agenderaho ashaka kwambara neza. Reka tuyisobanure neza. Gusobanukirwa uko amabara agendana  Hari amabara atandukanye agera muri 12 wakwambara nk’umugabo. Hari avangwa hari n’andi atavangika urugero icyatsi n’umuhondo n’andi mabara yose agaragara cyane ku buryo uyavanze byaba bibaye byinshi. Hari amabara agenda akomoka […]

Imbuto n’imboga ni byiza ku buzima bwacu-ntawabihakana kandi iyo ukunze kubifata bigagabanya ibyago byo kurwara indwara y’umutima, kanseri, kandi binafasha kugena ibiro by’umuntu. Ese warubizi ko kunywa jus y’imbuto bigira akamaro kurusha kuzirya?  Akamaro ka jus Imboga n’imbuto bigira utumaro twinshi mu mubiri. Nta binini  bibaho byaba bikubiyemo intungamubirir zose wasanga muri jus y’imbuto. Bityo […]

Amaraso yacu abamo isukari yitwa Glucose. Iyi sukari ituruka muri starch ikaba ariyo itanga imbaraga mu mubiri wacu. Nanone mu mubiri wacu habamo hormone yitwa insulin. Insulin ikaba ituruka mu rwagashya kandi icyo ishinzwe ni ukuyobora ikanagenzura glucose iba mu maraso yacu kugira ngo itajya ku gipimo cyo hejuru cyangwa ngo igabanyuke. Iyo rero habayemo […]

Ese ubukene bwaba bukugeze ahabi? Hari uburyo wakorera amafaranga wicaye mu rugo. Waba ufite iduka runaka ushaka abakiriya benshi? Ntuhangayike! Komeza usome umenye icyo wakora kugira ngo utangire iduka kuri interineti.  Ariko mbere yuko tujya kure reka tubanze tumenye impamvu iduka ryo kuri interineti ari ryiza kandi rifasha umucuruzi kwinjiza. Icya mbere birahendutse kandi nta […]

Mu busanzwe, abana bakunda ababyeyi babo kimwe n’uko n’ababyeyi bakunda abana babo. Bidutera kwibaza ese ni kubera iki bitohera ababyeyi  kuganira n’abana babo? Ese niki ababyeyi bakora kugirango babashe kuganira n’abana babo neza. Iyi nyandiko yibanze kubabyeyi igamije kwibutsa ababyeyi uburyo bwiza bwo kuganira n’abana babo. Kurasa ku ntego nicyo kintu kibanziriza ibindi kandi cy’ibanze […]

Ese waba ubona umwana wawe atagukunda? Yego ibyo birumvikana kuko bikunze kubaho. Dore bimwe mu bintu wakora mu gihe ubonye umwana wawe atagukunda cyangwa ngo arusheho kukwereka urukundo. Guseka urwenya rwe Iyo umwana wawe avuze ikintu gisekeje ugomba guseka ukamwereka ko wabyumvishe kandi bisekeje kubera ko aba ashaka kugusetsa rero biramushimisha kubona wasetse bituma agukunda. […]