Gukura ubwanwa

Gukuza ubwanwa bishobora guhindura ubuzima bwawe. Ibyo ni ukuri Usibye kugaragara neza gusa ahubwo biguha n’ikizere. Ikibazo ni ikihe – bifata igihe kingana iki kugirango bukure cyangwa bisaba iki? Ikibazo waba wibaza cyose, icyo nzi cyo ni uko ushaka gukuza ubwanwa. Sibyo? Ushaka ubwanwa bwuzuye buhuza impande zose. Ushobora gutekereza ko gukuza ubwanwa byoroshye nko […]