Interineti

Ijambo umuvuduko wa interineti risobanura umuvuduko w’ihuzanzira n’ubwiza bw’ibikoresho byahujwe kuri interineti. Nonese ni gute wapima umuvuduko wa interineti yawe? Bikorwa n’amagerageza atandukanye kandi akurikirana asesengura ibice bitandukanye bya interineti yawe, nko kureba umuvuduko wo kumanura (Download) cyangwa gushyira ibintu ku mbuga (Upload). Gukora aya magerageza ni ingenzi kuko bishobora kugufasha kumenya uko wakemura ibibazo […]