Umutobe

Imbuto n’imboga ni byiza ku buzima bwacu-ntawabihakana kandi iyo ukunze kubifata bigagabanya ibyago byo kurwara indwara y’umutima, kanseri, kandi binafasha kugena ibiro by’umuntu. Ese warubizi ko kunywa jus y’imbuto bigira akamaro kurusha kuzirya?  Akamaro ka jus Imboga n’imbuto bigira utumaro twinshi mu mubiri. Nta binini  bibaho byaba bikubiyemo intungamubirir zose wasanga muri jus y’imbuto. Bityo […]