umwana

Wanyuze mu nzira nyinshi harimo gutwita, kubyara. Ugera murugo uvuye mubitaro, hamwe  n’ibyishimo byawe bya mberehamwe n’umutima n’umutima unezerewe uti: Sinzi ibyo ndimo, ubu nkore iki? Ni ubwa mbere ubaye umubyeyi, nzi ko ufite ubwoba ariko ntugire ikibazo. Ngiye gutangira n’uburyo bwo gufata umwana wawe wavutse. Impinja zavutse vuba ziroroshye cyane rero dore intambwe nke […]