Ibiro bikuru bishinzwe abinjira n’abasohoka bitanga impapuro z’ingendo Cyangwa pasiporo z’uburyo butandukanye. Pasiporo isanzwe Uru ni urupapuro rw’urugendo cyangwa pasiporo ihabwa umunyarwanda uwo ariwe wese wujuje ibisabwa kugira ngo umuntu yemererwe kujya hanze y’igihugu. Amafaranga bisaba kugirango uyihabwe. Umwana  25,000 RWF Umukuru ushaka urupapuro rumara imyaka itanu , 75,000 RWF Umukuru ushaka urupapuro rumara imyaka […]

Niba ujya utwara imodoka kabone n’iyo byaba rimwe na rimwe, ushobora kuba warabonye amatara cyangwa n ibimenyetso byaka muri tabulo (screen) y’imodoka yawe. Ese ayo matara ni bwoko ki? Ubusanzwe ibyo ni ibimenyetso byaka bikumenyesha ko ari ngombwa ko ujya gushaka umukanishi cyangwa ukagisha inama ku bintu bimwe na bimwe bishobora kuba bikeneye gusanwa mu […]

Gukesha uruhu? huh? Bamwe muri mwe bashobora kuvuga bati ‘yegoo! ibi ndabikeneye rwose.’ Abandi bo bashobora kuvuga bati ‘umm, kuki nahindura uruhu rwanjye?’ Inzozi za buri mukobwa wese ni ukugira uruhu rwiza kandi rukeye. Oya nako, inzozi za buri muntu wese ni ukugira uruhu ruzira inenge. Abagobo ndetse n’abagore, bose bifuza kugira uruhu runoze. Kuki […]

Ijambo umuvuduko wa interineti risobanura umuvuduko w’ihuzanzira n’ubwiza bw’ibikoresho byahujwe kuri interineti. Nonese ni gute wapima umuvuduko wa interineti yawe? Bikorwa n’amagerageza atandukanye kandi akurikirana asesengura ibice bitandukanye bya interineti yawe, nko kureba umuvuduko wo kumanura (Download) cyangwa gushyira ibintu ku mbuga (Upload). Gukora aya magerageza ni ingenzi kuko bishobora kugufasha kumenya uko wakemura ibibazo […]