Intambwe Ku Ntambwe N’uburyo Ibihingwa Byakura Bivuye Mu Mbuto

Intambwe Ku Ntambwe N’uburyo Ibihingwa Byakura Bivuye Mu Mbuto

Noneho, urashaka guhinga? – Ariko igitekerezo cyo gukoresha ingemwe ni inzira ndende, akazi kenshi kandi gahenze. Tekereza icyo ushobora gukoresha? Ushobora rwose gukoresha imbuto, gutera imbuto ntabwo bigoye nkuko wabitekereza. Kugira ngo imbuto zimera neza, zikenera ubushyuhe, amazi na ogisijeni. Uhereye ku mbuto ushobora gukuza indabyo, imbuto, imboga n’ibindi muri izi ntambwe zoroshye.

Hitamo aho bikurira

Mugihe uhisemo icyo ushyiramo imbuto, kigomba kuba gifite isuku kandi gifite santimetero 3 z’umwobo. Igikoresho gishobora kuba, inkono,indobo  hamwe n’igikombe cya yogurt. Niba uhisemo gutangirira imbuto zawe mubikoresho bito, menya ko ugomba kubihindura mu bintu binini nibamara gutangira gukura amababi. Shyira ingemwe ku madirishya cyangwa ahantu bazabona izuba.

Koresha ubutaka bwiza

Ntukoreshe ubutaka bw’ubusitani kuko n’inzira iremereye cyane. Uzakenera ubutaka bworoshye – bityo icyo ugiye gukora nukwangiza ubutaka n’amazi ashyushye kugirango bikure neza. Ubutaka bumera vuba mubushuhe bushushe kuburyo bukeneye kuba hafi 25˚C.

Tegura ibitanda byawe n’amasafuriya

Tegura ibitanda by’ubusitani hamwe n’inkono. Menya neza ko ubutaka bworoshye, ushobora gukoresha rato kugirango ubikore. Niba urimo guhinga igihingwa kiva mu kintu cyarimo kijya mu busitani, ubitere ku rwego rumwe nkuko byari bimeze.

Witondere ingano y’ibihingwa

Mugihe utera imbuto zawe, witondere cyane ubunini bw’igihingwa, birashoboka ko kizakura kikaba igiti kinini. Ibi bivuze ko gikeneye umwanya uhagije wo gukura no kumera neza.

Kuvomera

Iyo uvomera ingemwe, koresha ikinti gitoboye amazi acamo. Niba ushaka gukoresha amazi arimo imiti, reka uyatereke ijoro ryose cyangwa amasaha make mbere yo kuyakoresha. Ntukarengere amazi ingemwe kuko ibi bizitera indwara.

Gufumbira

Imbuto zigomba kugaburirwa, zikimara gutangira gukura amababi – Tangira kuzifumbira. Koresha icya kabiri cy’ifumbire mvaruganda buri cyumweru hanyuma mugihe kingana n’ukwezi utangire ushyiremo ifumbire yuzuye kugeza igihe cyo kuyitera.

Imbuto zikenera urumuri

Imbuto zigomba kuba zishobora kubona urumuri ruhagije. Niba zitabonye urumuri ruhagije ntizizagira ubuzima kandi ntizizashobora kubaho hanze zimaze guterwa. Imbuto zikenera amasaha agera kuri 14- 16 y’umucyo utaziguye. Niba zidashoboye kubona urumuri rusanzwe, washyiraho amatara.

Shyiramo umwuka

Kugirango ingemwe zikure neza kandi zifite ubuzima bwiza, zigomba kugira umwuka uzenguruka. Umwuka urinda indwara no gukura nabi, niba nta mwuka uhagije, umuyaga ushobora gukoreshwa ariko ugashyira kure gato bitaziguye.

Gukomera- imbuto mbere yo kujyanwa hanze

Imbuto zigomba kuba zishobora kumenyera ibidukikije bikarishye. Icyumweru mbere yuko ujyana ingemwe zawe hanze, hagarika gufumbira no kuhira. Rinda ingemwe zawe izuba n’umuyaga mwinshi, ushobora kubishyira mu gicucu.

Birashoboka ko utari uzi ko byoroshye gutera imbuto zawe. Kurikiza izi nzira zoroshye kugirango ukuze ibimera bizima kandi bikomeye biva mu mbuto. Ibimera byawe bizakenera urukundo rwinshi no kwitabwaho – Kurikiza izi nama urebe uko bizamera bitangaje!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ba uwambere gutanga ibitekerezo.